Press "Enter" to skip to content

Ta sig runt i Bangkok

Att ta sig fram till fots i Bangkok är omöjligt utom för mycket korta sträckor. Det är varmt i Bangkok, riktigt varmt, ofta över 35 grader och luftfuktigheten är mycket hög, vilket gör att man svettas så fort man rör sig. Bangkok är dessutom inte gjort för fotgängare, trottoarer är belamrade med matstånd och motorcyklar kör ibland på trottoarerna och inne i gränderna är det fullt av ilskna hundar. Så skall du ta dig någonstans krävs det ett fortskaffningsmedel.

Bussar och songthaews

Det finns gott om bussar i Bangkok och de är av två olika typer, bussar med eller utan luftkonditionering. Bussar utan luftkonditionering går bra att åka tidigt på morgonen innan det blivit varmt, men åk inte med dem under dagen, vänta då istället på en luftkonditionerad buss. På busshållplatserna finns det i regel information på engelska och gör det inte det är det bara att fråga någon, man får alltid hjälp i Bangkok. Bussarna trafikerar de större gatorna, skall du färdas en kortare sträcka på mindre gator finns det songthaews, en pick-up med bänkar på flaket och ett tak. Ser du en sådan är det bara att vinka. Du måste dock först säga till föraren vart du skall och även fråga om priset. En resa med songthaew brukar i regel kosta 15–30 bath, men det finns ohederliga chaufförer som begär flera hundra bath av turister.

Taxi, tuk-tuk och motorcykeltaxi

Många turister tycker att tuk-tuk (trehjulig taxi med plats för förare och två passagerare) är roligt sätt att resa, men tuk-tuk är i regel dyrare än vanlig taxi och har ingen luftkonditionering. Taxi är billigt i Bangkok under förutsättning att taxametern är påslagen, vill inte chauffören slå på taxametern, välj en annan taxi. Motorcykeltaxi är praktiskt för kortare sträckor och när det är trafikkaos. Buss och taxi fungerar bara under vissa delar av dygnet. Förmiddag och eftermiddag är det för mycket köer för att dessa färdmedel skall fungera, då finns det bättre alternativ.

Skytrain och tunnelbana

Detta är riktigt bra färdmedel, det går snabbt att ta sig runt i staden med skytrain eller tunnelbana, du slipper trafikkaoset och det är luftkonditionerade färdmedel. Att resa med skytrain eller tunnelbana innebär att du måste köpa rätt antal polletter, vilket kan vara knepigt. Ett tips är att se lite förvirrad ut, gör du det får du snart hjälp.

Flodbåt

Det allra bästa sättet att ta sig fram i Bangkok är flodbåt, kanalerna trafikeras av båtar som stannar vid bryggor och plockar upp och släpper av passagerare. Avgångar sker ungefär var tionde minut och båtarna är oberoende av trafikkaoset på gatorna. Det är mycket billigt att resa med dessa båtar och under förutsättning att du har nära till en kanal finns det inget bättre färdmedel.